FREE DELIVERY: Buy Cereal Lubella or Łowicz Syrup. Use the code: POLSKAWDOMU

Languages
Special offer
Herbapol Reduced Sugar Peach Jam 280g
Herbapol Reduced Sugar Peach Jam 280g

£1.29

Regular price: £2.29

SZT
Kotlin Mild Ketchup 650g
Kotlin Mild Ketchup 650g

£2.39

Regular price: £2.89

SZT
Smoked Bacon Polski Dwór
Smoked Bacon Polski Dwór

£8.90

Regular price: £10.09

kg
Goliard Egg Pasta Zielononozki Noodles 250g
Goliard Egg Pasta Zielononozki Noodles 250g

£0.99

Regular price: £1.99

SZT
Thai Chicken with Rice 360g Graal
Thai Chicken with Rice 360g Graal

£2.99

Regular price: £4.29

SZT
Croissant with Cocoa Cream Croissant Creama Cacao 60g Boromir
Croissant with Cocoa Cream Croissant Creama Cacao 60g Boromir

£0.39

Regular price: £0.55

SZT
Gipsy Fillet Muschi Tiganesc 100g Cris Tim
Gipsy Fillet Muschi Tiganesc 100g Cris Tim

£1.39

Regular price: £1.79

SZT
Goliard Pasta With Quail Eggs Noodles 250G
Goliard Pasta With Quail Eggs Noodles 250G

£0.99

Regular price: £1.99

SZT
OSM Piątnica Rural Fresh Milk 3,2% 1l
OSM Piątnica Rural Fresh Milk 3,2% 1l

£0.99

Regular price: £1.49

SZT
Tymbark Apple Mint Drink Aspetic 500ml
Tymbark Apple Mint Drink Aspetic 500ml

£0.66

Regular price: £1.49

SZT
Bakalland Microwave Butter Flavoured Popcorn 90g
Bakalland Microwave Butter Flavoured Popcorn 90g

£0.69

Regular price: £0.89

SZT
Sardines in Tomato Sauce 110g Graal
Sardines in Tomato Sauce 110g Graal

£1.19

Regular price: £1.89

SZT
Herbapol Reduced Sugar Gooseberry Jam 280g
Herbapol Reduced Sugar Gooseberry Jam 280g

£1.29

Regular price: £2.29

Ham Slow Cooked Tarczyński
Ham Slow Cooked Tarczyński

£8.90

Regular price: £16.79

Tymbark Mango Mint Fruit Drink aspetic 500ml
Tymbark Mango Mint Fruit Drink aspetic 500ml

£0.66

Regular price: £1.49

SZT
Jam Red Currant 280g Herbapol
Jam Red Currant 280g Herbapol

£1.29

Regular price: £2.29

SZT
Tymbark Apple Watermelon Drink Aseptic 500ml
Tymbark Apple Watermelon Drink Aseptic 500ml

£0.66

Regular price: £1.49

SZT
Products of the day
Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
wersja obowiązująca od dnia 01.10.2022

 

CZYM JEST POLITYKA PRYWATNOŚCI?

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej. Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych. W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM STRONY?

Administratorem Sklepu Internetowego shop.foodplus.eu jest FOODPLUS LTD, prowadząca działalność pod adresem ALL SAINTS SQUARE 11, S60 1PW ROTHERHAM o numerze identyfikacji podatkowej VAT 237328209.

 

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Data Protection Act 2018

 

 Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest: FOODPLUS LTD, ALL SAINTS SQUARE 11, S60 1PW ROTHERHAM. W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne.

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

formularz kontaktowy

imię, adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu ze Spółką w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

trzy lata od dnia ostatniego kontaktu

realizacja zawartej umowy

imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

trzy lata od dnia ostatniego kontaktu

przesyłanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną w tym usługa newslettera

adres e-mail, nr telefonu

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów

trzy lata od dnia ostatniego kontaktu lub do momentu rezygnacji z usługi newslettera

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz. Informacje, w tym informacje handlowe pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną w formie newslettera wymagają dodatkowo zgody Klienta/Użytkownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi hostingu oraz inne usługi informatyczne, banki i operatorzy płatności, a także podmioty kurierskie. Ponadto odbiorcami danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Na stronie Sklepu Internetowego umieszczone są wtyczki, za pomocą których mogą być przekazywane informacje, w tym dane osobowe dotyczące Twojej osoby w sposób zautomatyzowany. Odbiorcami takich informacji mogą być m. in. Facebook i Google.

 

Cookies

Sklep internetowy korzysta z plików cookies wyłącznie po wyrażeniu przez Ciebie uprzedniej zgody w tym zakresie.

Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  stanowią  dane  informatyczne,  w szczególności  pliki  tekstowe,  które  mogą być przechowywane w  urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych  Sklepu. 

Cookies  zazwyczaj  zawierają  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem  zamieszczającym  na  urządzeniu  końcowym  Użytkownika Sklepu Internetowego  pliki  cookies  oraz  uzyskującym  do  nich  dostęp  jest  administrator Sklepu Internetowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w celach:

 • lepszego dostosowania zawartości  stron  internetowych  Sklepu  do  preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
 • tworzenia statystyk, dzięki nim lepiej rozumiemy,  w  jaki  sposób Użytkownik Sklepu Internetowego korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji  Użytkownika  Sklepu Internetowego  (po  zalogowaniu),  dzięki  temu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

Co do zasady,  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron internetowych domyślnie  dopuszcza przechowywanie  plików  cookies  w  urządzeniu  końcowym  Użytkownika. Użytkownicy  Sklepu Internetowego  mogą  jednak w  każdym  czasie  dokonać zmiany i zablokować  automatyczną  obsługę  plików cookies.  Możliwe jest także usunięcie plików cookies z przeglądarki internetowej.

Informujemy,  że  ograniczenia  stosowania  plików  cookies mogą  wpłynąć  na  niektóre  funkcjonalności  dostępne  na  stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z administratorem Sklepu Internetowego reklamodawców oraz partnerów.

Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowej.

Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy Data Protection Act oraz o prawie wniesienia skargi do Komisarza DPA, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

 Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

 Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

 Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

 Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

 Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

 Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: info@foodplus.uk

 

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

up

Choose your country

Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium